Bayan Homepage

? Paninindigan at tugon ng mamamayang Pilipino sa harap ng El Ni�o
By: Bayan

? Panrehiyong Kampanya sa Panahon ng Malalang Tagtuyot
By: Cagayan Valley

? EMERGENCY RELIEF FOR EL NINO AFFECTED FISHERMEN
By: Pamalakaya