Categorized | Sectoral Updates

LFS- Isang taon ni Aquino: walang pagbabago, tumitinding krisis

Posted on 17 July 2011 by admin

Pagkaupo pa lang, sinabi ni Noynoy Aquino na tayo ang kanyang boss at tayo’y dadalhin niya sa daang matuwid. Sa darating na Hunyo 30, isang taon na ang kanyang rehimen. Batay sa kanyang mga binitiwang pangako, tinasa natin ang kanyang panunungkulan. Sa lahat ng larangan, masasabi nating bigo si Noynoy na tuparin ang pangakong magdadala ang kanyang panunungkulan ng tunay na pagbabago para sa mga Pilipino.

Click here for article

http://www.lfs.ph/2011/06/21/isang-taon-ni-aquino-walang-pagbabago-tumitinding-krisis/

Comments are closed.

New Photos

09 08 07 06 05 04 03 02

For more photos click here

--------------------------------------


Tony Zumel, even before he became a revolutionary, was highly regarded as a person of exceptio [...]

Last August 10 was the 80th birthday of Antonio Zumel, newspaperman extraordinaire, pioneering [...]
As expected, the Independent Oil Price Review Committee (IOPRC) set up by the Department of Energy ( [...]
The country’s largest and most profitable firms are oblivious to the devastation being wrought by [...]